Sanayi ve Teknoloji Bakanl, Türk Patent ve Marka Kurumu, Uluslararas Buluçular Birlii Federasyonu (IFIA), Dünya Fikri Mülkiyet Tekilat (WIPO), Avrupa Patent Ofisi (EPO) ve Türkiye Teknoloji Takm Vakfnn destekleri ile ンstanbul’da gerçekletirilen 6. ンstanbul Uluslararas Bulu Fuar’nda, ödül töreni gerçekletirildi. Törende üniversitemiz, 1 Türk Patent ve Marka Kurumu özel ödülü olan Best Academy,  1 altn, 2 gümü ve 1 bronz ödül sahibi oldu.

Eskiehir Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü öretim elemanlarndan  Doç. Dr. Mustafa Kulakc ve Prof. Dr. Uur Serincan'n buluçusu olduu “Esnek ンnce Film GaAs Tabanl III-V Grubu Güne Hücresinin Si Altta Üzerinden Üretimi” balkl bulu altn madalya ödülünü almaya hak kazand.  Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendislii Bölümü öretim elemanlarndan Prof. Dr. Semra Kurama ve Dr. Lale Civan'n buluçusu olduu  "Termokromik pigment bazl çözeltinin tekstil ürününe uygulanmas için bir yöntem" balkl bulu ise Türk Patent ve Marka Kurumu Best Academic Award ödülünü ald.

Eskiehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ンnaat Bölümü’nden Dr. Öretim Üyesi Burak Evirgen, ンnaat Mühendisi Onur Uzun, ンnaat Mühendisi Selahattin Attepe ve Prof. Dr. Mustafa Tuncan'n buluçusu olduu “Donmu Gözenekli Ortam ンçin Hacim Deiiklii Ölçüm Aparat” balkl bulu gümü madalya almaya hak kazanrken, Mühendislik Fakültesi Makine Mühendislii Bölümü’nden  Ara. Gör. Dr. Erdem Özyurt ve Ara. Gör. Mutlu Karaolu'nun buluçusu olduu “Uzun Namlulu Ateli Silahlar ンçin Susturucu Sistemi” balkl bulu  ise bronz madalya ödülünün sahibi oldu.

 Eskiehir Teknik Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesinin ortak hak sahibi olduu, Prof. Dr. Mustafa Tombul, Prof. Dr. Ali Sava Koparal ve Masoud Derakhshandeh'in buluçusu olduu “Baraj Haznesinde Buharlamann Azaltlmas ンçin Ters Yüzeyde Biyofilm Tabakas Gelitirmesi ve Biokütlenin Deerlendirilmesi” balkl bulu  da gümü madalya kazand.G?nderen: esgundem